Artroscopie (kijkoperatie)

Wat is een artroscopie?

Met een kijkoperatie of arthroscopie wordt uw knie van binnen geëvalueerd op beschadigingen. Op deze manier kunnen de meest frequent voorkomende knie-aandoeningen (gescheurde meniscus of kruisbanden, beschadigd kraakbeen, gebroken bot, afbrokkeling bot of kraakbeen, gewrichtsslijtage, ontsteking) opgespoord en behandeld worden.

 Deze eenvoudige ingreep kan meestal in dagbehandelingworden uitgevoerd. Samen met de anesthesist wordt vóór de operatie bepaald of u een ruggenprik (rachiverdoving) of narcose krijgt. Met uw voorkeur wordt uiteraard rekening gehouden. Informatie over de kostprijs vindt u op de website van AZ Alma.

Verstandige keuzes maken

Geen artroscopie en geen MRI-scan bij knieën met belangrijke artrose zonder mechanische knieklachten.

 Bij slijtage in de knie gaat de meniscus door artrose in kwaliteit achteruit. Bij patiënten ouder dan 50 jaar geldt: 

– Als de meniscus in kwaliteit achteruit gaat, is dat een beginnende uiting van artrose van de knie. Een kwalitatief slechte meniscus kan klachten geven. Alleen als er “blokkage” en mechanische klachten zijn (de knie niet meer goed kunnen strekken), is het zinvol om een deel van de meniscus via een kijkoperatie (artroscopie) te verwijderen. 

– Bij knieklachten moet eerst een staande röntgenfoto (bij voorkeur een fixed flexion view) van de knie gemaakt worden.

Er is geen indicatie voor routinematig gebruik van MRI-scan.

  Hoe verloopt de ingreep?

  Tijdens de operatie test de chirurg de stabiliteit van uw knie en de kwaliteit van uw gewrichtsbanden. Daarna maakt hij twee of drie kleine gaatjes in de knie, waardoor een optiek, een kijkbuis (arthroscoop) met een doorsnede van 5 mm, wordt ingebracht. Deze is aangesloten op een mini-videocamera, die beelden van het gewricht doorstuurt naar een monitor. Zo kunt u de operatie desgewenst zelf volgen indien u een ruggenprik heeft gekozen als methode van verdoving.

  De ingreep duurt, afhankelijk van de bevindingen, 20 tot 30 minuten. De chirurg behandelt meteen eventuele afwijkingen. Het kraakbeen en/of de meniscus worden ontdaan van losse fragmenten en ruwe oppervlaktes kunnen gladgemaakt worden door middel van “shaving”. Een gescheurde meniscus kan meteen gehecht worden en de kwaliteit van de kruisbanden kan beoordeeld worden.

  Meniscusletsels

  Een meniscusinscheuring is een vaak voorkomend probleem.

  De meniscus is een sikkelvormig rubbertje dat aan de binnenzijde en de buitenzijde van uw kniegewricht. 

  Deze structuur heeft geen of zeer weinig bloedvaatjes.Daardoor kan deze structuur zich in geval van letsel niet zelf herstellen. U hoeft niet altijd een ongeval of een trauma te hebben om een meniscusscheur te krijgen.

  De klachten zijn meestal een zeurende pijn met een blokkagegevoel bij torsiebewegingen in de knie.

  Het linkse arthroscopische beeld toont een een normale meniscusstructuur. Het rechtse beeld toont een scheur (gele pijl).

  Enkel het defecte stukje meniscaal weefsel wordt weggenomen bij een arthroscopie. We trachten steeds zo veel mogelijk gezond meniscus weefsel te behouden, gezien de meniscus een belangrijke structuur is voor de kraakbeenbescherming, stabiliteit en beweging van uw knie.

  Vooral bij jonge patienten (<25 jaar) kunnen we soms de meniscus toch herstellen, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie van de meniscusscheur. We noemen dit een “all-inside” meniscushechting.

  De revalidatie is wel uitgebreider dan bij een “klassieke” menicusoperatie, met het dragen van een brace en steunverbod voor viertal weken.

  Mogelijke complicaties

  Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, al is dat eerder zeldzaam bij kruisbandreconstructies. Mogelijke complicaties:

  • Infectie
   Symptomen: toename van zwelling en roodheid in het operatiegebied, toename wondvocht, verandering in kleur en geur van het wondvocht, toename pijn, koorts (>38°C).
  • Trombose
   Symptomen: uw kuit is dik, rood, glanzend, gespannen en pijnlijk, u kan uw tenen niet naar uw neus optrekken.

  • Longembolie
   Symptomen: pijn op de borst, moeilijke of versnelde ademhaling, benauwd gevoel, transpiratie, verward zijn.

  • Nabloeding
   Symptoom: toename van (helder rood) bloed in het verband.

  De revalidatie

  Na de ingreep dient u een intensief oefenschema te volgen. Dit om ervoor te zorgen dat de spieren rond de knie terug hun normaal volume en kracht krijgen. Het is belangrijk om te weten dat het meeste risico op een herruptuur zich tussen de 6 weken en de 3 maanden bevindt. Op dat moment begint de kruisbandgreffe goed in te groeien, waardoor de verhoogde doorbloeding er voor zorgt dat er een hoger risico op scheuren is. Wees dus altijd zeer voorzichtig. Competitie hervatten van uw favoriete sport is pas toegelaten 9 maanden na de ingreep.