Samenwerking tussen professionals

Deze pagina werd gecreeërd om een betere samenwerking te bekomen met huisartsen, fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, thuisverpleegkundigen,…

Voor een betere zorg is het volgens ons namelijk heel belangrijk dat alle zorgverleners makkelijk kunnen communiceren met elkaar en op de hoogte kunnen blijven over hun patiënt.

Op de beveiligde site staan er verschillende documenten zoals revalidatieschema’s en infobundels die gebruikt kunnen worden om de patiënt meer info te geven. Om toegang te krijgen tot deze pagina, gelieve de velden onderaan deze pagina in te vullen waarna u het wachtwoord zal krijgen.

Zodra u het wachtwoord heeft kunt u inloggen via onderstaande knop.

Huisartsen

Voor een vlotte doorverwijzing kunt u als huisarts rechtstreeks contact opnemen met ons secretariaat. Afhankelijk van de urgentie wordt er een gepast consultatiemoment voor de patient geboekt bij een van de gewrichtsspecifieke specialisten. Zo u dit nog acht, kan u vragen om te worden doorverbonden met de arts op een moment dat hij consulteert.

Na het plannen van een ingreep kan de patiënt zich aanmelden op de preoperatieve consultatie. Tijdens het preoperatief consult vult de patiënt een preoperatieve vragenlijst in waarin u gevraagd wordt naar de gezondheidstoestand, medische voorgeschiedenis, thuismedicatie, allergieën en gewoontes. Deze lijst wordt vervolgens overlopen en de patiënt krijgt advies omtrent medicatie en nuchter zijn. De toestemmingsformulieren voor een ingreep/onderzoek en anesthesie worden eveneens op dat moment in orde gebracht.

Indien nodig zal aan de patiënt gevraagd worden om preoperatieve onderzoeken te ondergaan bij de huisarts, hiervoor krijgt hij/zij de nodige documenten en instructies mee. Wij vragen de patiënt om un huisarts tijdig te consulteren zodat bij eventueel afwijkende onderzoeken nog de nodige opvolging mogelijk is.

Zo de patiënt deze documenten niet meeheeft kunt u, zo gewenst, via onderstaande link deze documenten zelf downloaden.

Kinesitherapeuten

Een goede samenwerking tussen de orthopedisch chirurg en de kinesitherapeut(e) is heel belangrijk. In de eerste fase van veel locomotorische problemen staat een conservatieve behandeling met oefentherapie centraal. Pas als deze behandeling onvoldoende effect heeft, dringt er zich een operatieve behandeling op. Vanuit onze dienst hebben we een specifiek revalidatieprotocol opgesteld per pathologie en ingreep. Natuurlijk heeft de kinesitherapeut de vrijheid om, individueel per patient, de meest doeltreffende behandelingen te hanteren.
Zo er zaken onduidelijk zijn of u wenst als kinesitherapeut(e) graag de arts persoonlijk te spreken, kan er steeds telefonisch contact opgenomen worden met het secretariaat welke u kan doorverbinden als deze arts aan het consulteren is.

Thuisverpleegkundigen

Na verschillende orthopedische ingrepen wordt er thuisverpleging voorgeschreven. Dit voor het verzorgen van de operatieve wondes, zo dit noodzakelijk is. Tevens wordt er regelmatig een laag-moleculair- gewichts-heparine (LMWH) voorgeschreven bij patiënten die geïmobiliseerd zijn na een ingreep welke dagelijks door de thuisverpleegkundige gegeven zal worden.
Wij proberen daarom ook te zorgen dat het thuisverpleegkundig voorschrift steeds duidelijk en in orde is. Zo u toch nog vragen heeft, of u merkt problemen op bij de patiënt, kunt u steeds ons secretariaat contacteren.

andere professionals

De zorg van een patiënt wordt beheerd door soms een heel uitgebreid team. Om ervoor te zorgen dat iedereen steeds up-to-date is, proberen wij ervoor te zorgen dat de patiënt steeds over een brief beschikt na een consultatie en/of operatie. Deze wordt ook ter uwer beschikking gesteld via het online platform COZO.

10 + 4 =